אתר התורמים של ישראל

חוקתי – חרדים למדינה ולשלטון הציבורי (ע~ר) – עמותה מספר 580731685

שם העמותה : חוקתי – חרדים למדינה ולשלטון הציבורי (ע~ר)

מספר העמותה: 580731685

שם העמותה באנגלית:

סטטוס העמותה: רשומה

סיווג פעילות עיקרי של העמותה: ארגוני סנגור~ שינוי חברתי ופוליטי

סיווג משני של העמותה: סיוע משפטי

שנת דיווח דוח כספי אחרון : 

מחזור כספי (הכנסות):

סך הוצאות העמותה: 0

כמות מתנדבים:

כמות עובדים:

מספר חברי עמותה:

איזורי פעילות:

שנת דיווח אחרונה:

שם אגודה עותומנית:

כתובת העמותה: טרומפלדור 8, בת ים

מיקוד: 0

מטרות עמותה: לפעול בכל האמצעים למען אכיפת שלטון החוק במגזר הפוליטי~ הציבורי והפרטי. (כגון: נבחרי ציבור~ עובדי השירות הציבורי~ משרדי ממשלה~ עיריות~ תאגידים וחברות ציבוריות ועירוניות~ מועצות דתיות~ עמותות~ ארגונים וכדומה). קידום שלטון החוק~ קידום חקיקה~ תקנות והנחיות. אכיפת עקרונות חוקתיים ותיקון פגמים בפעולות המינהל הציבורי והפרטי. חשיפת פעולות המנוגדות לעקרון שלטון החוק לרבות חשיפת שחיתות שלטונית. לשמש כעותר ציבורי בהגשת תביעות ועתירות וכל הליך משפטי אחר לערכאות המוסמכות.~ליזום לארגן ולתמוך במאבקים חברתיים~ ציבוריים~ פרטיים ומשפטיים~ הקשורים לפרט ולכלל בשירות הציבורי והפרטי (כגון: אכיפת נורמות של שחיתות~ טוהר המידות~ ניצול שררה~ תעמולת בחירות אסורה~ שימוש אסור כספי ציבור ובמשאבי הציבור~ עוולות ציבוריות~ כלכליות~ בריאותיות וכדומה~ פעולות אינן חוקיות~ חריגה מסמכות~ קידום מנהל תקין בשלטון הפוליטי~ הציבורי והפרטי וכן כל כיוצא בזה). ~קידום מטרות תרבותיות וחברתיות לכלל הציבור~ ובכלל זה ליזום לארגן ולתמוך בחינוך ובהגברת המודעות בבתי הספר~ באקדמיה~ בכנסים~ באירועים~ בשיעורים וסדנאות~ הוצאות ספרים~ כתיבת מאמרים ועלונים~ חומרים ועזרי למידה~ מדיה עיתונות ותקשורת~ וכן כל פעילות אחרת הקשורה לחיזוק המגזר הציבורי והפרטי.~מתן יעוץ משפטי~ כלכלי~ אזרחי ופלילי לכלל האוכלוסייה שנפגעו כתוצאה מפעולות של נבחרי ציבור או השלטון הציבורי והפרטי. וכן סיוע לכלל האוכלוסייה בייצוגם בפני רשויות ציבוריות~ בפני כל ניסיון לקבל החלטות בניגוד לדין ובפני כל ניסיון להטות את הדין. לסייע באמצעות עורכי דין~ רואי חשבון~ מומחים ויועצים לאזרחים שנפגעו או העלולים להיפגע מפעולות רשויות הציבוריות המנוגדות לעקרון שלטון החוק. ~לייצג בפני ממשלת ישראל ושריה~ משרדי הממשלה~ מוסדות ממשלתיים ועירוניים~ מוסדות ציבור~ גופים~ עמותות וארגונים שונים לכל עניין ונושא~ לשתף פעולה עם גופים אחרים~ תאגידים~ חברות~ עמותות~ וארגונים אחרים. לגיוס תקציבים ומענקים~ לרבות באמצעות פעולות ארגוניות וכלכליות.

 

מדוע חשוב לתרום לעמותות

עמותות הן חשובות ביותר לתמיכה ופיתוח הקהילות והחברה בכלל. אנחנו צריכים עמותות כי הן מספקות מגוון של שירותים ופעילויות לקהילה, שכן פעילות ממשלתית לעיתים אינה מספיקה לפתור את כל הצרכים של הקהילה. עמותות מתמחות בתחומים ספציפיים ויכולות להעמיד תכניות יעילות ומתאימות לפתרון בעיות מסוימות. הן יכולות לסייע לקהילה באמצעות פעילויות חינוכיות, תרבותיות, ספורטיביות וחברתיות, לקידום הבריאות והטיפול במחלות, לסייע לאנשים עם מגבלות, לסייע למכורים, לאנשים במצוקה כלכלית ועוד, ולכן הן צריכות את התרומה שלכם. אם תרצו בכך, באפשרותכם לתת תרומה אונליין לעמותות נבחרות שתוכלו למצוא כאן באתר התרומות של ישראל.

עמותות נוספות באותו יישוב

עמותות נוספות באותו נושא

עמותות אחרות שאולי יעניינו אותך