אתר התורמים של ישראל

אזרחים למען תושבי בית שאן והסביבה (ע~ר) – עמותה מספר 580623460

שם העמותה : אזרחים למען תושבי בית שאן והסביבה (ע~ר)

מספר העמותה: 580623460

שם העמותה באנגלית:

סטטוס העמותה: רשומה

סיווג פעילות עיקרי של העמותה: ארגוני סנגור~ שינוי חברתי ופוליטי

סיווג משני של העמותה: פעילות פוליטית

שנת דיווח דוח כספי אחרון : 

מחזור כספי (הכנסות):

סך הוצאות העמותה: 0

כמות מתנדבים:

כמות עובדים:

מספר חברי עמותה:

איזורי פעילות:

שנת דיווח אחרונה:

שם אגודה עותומנית:

כתובת העמותה: קרית רבין 395, בית שאן

מיקוד: 0

מטרות עמותה: להביא לבחירתו של תושב בית שאן לראשות עיריית בית שאן לסייע ולתמוך בכל נושא ועניין לשם בחירת תושב בית שאן על ידי מתן עזרה חמרית וגיבוי ציבורי. להגביר בציבור הבוחרים בבית שאן את התודעה ולעודד מעורבות הציבור בעניין בחירתו של הנציג לראשות העירייה. לפרסם פרסומים בעניין בחירתו לראשות העירייה ובכלל זה חוברות~~ דפי הסבר~ וכתבות בעיתונים. לעודד ולארגן מופעים~ תצוגות~ תערוכות~ קונצרטים~ הרצאות פעולות תרבות~ וכל אירועים אחרים של לשם בחירתו לראשות העירייה. לאסוף ולקבל כספים~ מענקים~ תרומות ומתנות למען בחירתו לראשות העירייה. להפעיל גופים ציבוריים~ עירוניים~ עסקים ואחרים למען מטרות העמותה. ליזום~ לפעול ולסייע בגיוס כספים למימון פעולות העמותה ולהקים ולקיים קרנות לתכלית זו. לקיים ולבצע פעולות ~ אירועים~ מופעים ומפעלים העשויים לסייע בגיוס כספים לפעולות העמותה. לרכוש~ להחזיק~ לקיים לנהל ולעסוק בכל רכוש ונכסים~ בין אם דניידי או דלא ניידי~ הדרושים או המועלים למטרות העמותה.להתקשר בכל דרך משפטית שהיא עם כל אדם גוף בישראל ומחוצה לה לשם ביצוע כל וגם/או איזה ממטרות העמותה.לשם השגת מטרותיה הנ~ל של העמותה וקידומן – לעשות את הדברים הבאים: לסייע ביסוד~ בקבלה בקיום ובניהול כל קרן שהיא ולהקצותה על פירותיה~ על מנת לקדם את מטרותיה העיקריות של העמותה.(2) לרכוש נכסים~ מקרקעין ומטלטלין וכל מיני זהויות בהם~ להחזיק בהם ולנהלם~ בכל אתר שהוא.(3) לקנות ולמכור~ לשכרו ולהשכיר~ לקבל ולמסור ~ לבנות ולהרוס~ לאחד~ לחלק ולשעבד כל נכסי מקרקעין ומטלטלין בכל אתר שהוא.(4) להשקיע את כספי העמותה כפי שייקבע על ידה מזמן לזמן .(5) לגבות כספים ~ להשיג ולתת הלוואות~ לקבל ולתת בטחונות~ לתשלומי כסף בתנאים אשר ייקבעו על ידי העמותה.(6) למשוך~ לעשות~ לקבל~ להסב~ לנכות~ לחתום ולהוציא שטרי חוב~ שטרי חליפין ומסמכים סחירים אחרים.(יג) (1) רכוש העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק להשגת מטרותיה של העמותה ושום חלק מהם לא ישולם ולא יועבר במישרין או בעקיפין~ באיזו דרך שהיא בצורת רווחים או בצורה אחרת לחברי העמותה~ ובלבד ששום דבר הנאמר בזה לא ימנע בעד העמותה מלשלם שכר לפקידיה~ פועליה ועובדיה או ימנע בעד העמותה מלשלם שכר לפקידיה~ פועליה ועובדיה או לחבר של העמותה תמורת שרות שניתן לה או ריבית חוקית על הלוואות~ או דמי שכירות מתאימים בעד מקום נכס או בניין שחבר כאמור ישכיר לה~ וכן מלשלם תשלומים שונים לחבריה~ פקידיה ועובדיה בקשר לפעולותיהם למען העמותה~ וכן לא ימנע הנאמר בזה מן העמותה להכיר בזכויותיהם הסוציאליות של פקידיה~ פועליה ועובדיה ולהעניק להם אותם יתרונות שהעמותה מוסמכת לקבעם בהתאם למטרותיה.לכל ההכנסות של העמותה יוקדשו למימון הפעולות הכרוכות בהשגת מטרותיה.

 

מדוע חשוב לתרום לעמותות

אם ברצונכם לתרום לעמותה זו, או לכל עמותה אחרת, תוכלו לפנות ישירות אל העמותה באמצעות מספר הטלפון שלה ולהציע את תרומתכם. אם מסיבה כזו או אחרת הנכם מתלבטים לאיזו עמותה לתרום, באפשרותך לתרום לעמותות המומלצות של האתר. אחת מהן היא עמותת לחיות בכבוד שמחלקת ארוחות חמות לניצולי שואה ומדי יום מבשלת במטבחיה מעל ל-2000 ארוחות שמגיעות ישירות לבתיהם של ניצולי השואה והקשישים. עמותה שנייה נקראית קרן עולל, שמפעילה את פרוייקט תינוקות של החיים ומחלקת ארגזי מוצרים לאמהות חד הוריות לתינוקות עד גיל שנה, כאשר בכל ארגז יש מזון לתינוקות, מטליות לחות, משחות, צעצועים וכל מה שתינוק זקוק להתפתחות תקינה, וכן את פרוייקט עוצמה לחייל שמחלקת ערכות קפה לחיילים בעמדות השמירה והבסיסים בכל רחבי הארץ, תלושי קנייה לחיילים בודדים וערכות תפילין לחיילים שאבדו את הערכה שלהם. עמותות אלה נבדקו על ידי האתר שלנו ונמצאו בנוסף להיותן מנוהלות כחוק, גם כעמותות שמתחייבות להשתמש לפחות ב 90% מכספי התורמים על מנת לממש את מטרותיה, אלו עמותות שבהן מכהנים מנכ"לים בהתנדבות, ניתן לתת להם תרומה בביט וכמובן שאפשר באמצעות כרטיס אשראי לתת תרומה אונליין. אם אתם מתלבטים לגבי עמותה כזו או אחרת – תרגישו חופשי לשאול אותנו דרך דף צור קשר באתר, או לפנות לעמותה ולשאול אותה ישירות.

עמותות נוספות באותו יישוב

עמותות נוספות באותו נושא

עמותות אחרות שאולי יעניינו אותך