אתר התורמים של ישראל

קטגוריה: איכות הסביבה

עמותת אלעיזריה השיתופית (ע~ר) – עמותה מספר 580763027

שם העמותה : עמותת אלעיזריה השיתופית (ע~ר) מספר העמותה: 580763027 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי

קרא עוד »

פרדס ישורון (ע~ר) – עמותה מספר 580761328

שם העמותה : פרדס ישורון (ע~ר) מספר העמותה: 580761328 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי פעילות:

קרא עוד »

שמסונא (ע~ר) – עמותה מספר 580761096

שם העמותה : שמסונא (ע~ר) מספר העמותה: 580761096 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי פעילות: שנת

קרא עוד »

תפישה בריאה (ע~ר) – עמותה מספר 580759884

שם העמותה : תפישה בריאה (ע~ר) מספר העמותה: 580759884 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי פעילות:

קרא עוד »

חשמל 100 מנהיגות עסקית סביבתית (ע~ר) – עמותה מספר 580756468

שם העמותה : חשמל 100 מנהיגות עסקית סביבתית (ע~ר) מספר העמותה: 580756468 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי

קרא עוד »

עם הטבע (ע~ר) – עמותה מספר 580756559

שם העמותה : עם הטבע (ע~ר) מספר העמותה: 580756559 שם העמותה באנגלית: IM HATEVA (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי

קרא עוד »

כימי עולם (ע~ר) – עמותה מספר 580756336

שם העמותה : כימי עולם (ע~ר) מספר העמותה: 580756336 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי פעילות:

קרא עוד »

ביאאתי (ע~ר) – עמותה מספר 580754885

שם העמותה : ביאאתי (ע~ר) מספר העמותה: 580754885 שם העמותה באנגלית: BIATIE (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי

קרא עוד »

אקולוגיק אייאל (ע~ר) – עמותה מספר 580747293

שם העמותה : אקולוגיק אייאל (ע~ר) מספר העמותה: 580747293 שם העמותה באנגלית: ECOLOGIC IL (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי

קרא עוד »

תושבי ראשל~צ~ מועצת גן רווה ונס ציונה למען סביבה נקיה ממפעלים מזהמים (ע~ר) – עמותה מספר 580745800

שם העמותה : תושבי ראשל~צ~ מועצת גן רווה ונס ציונה למען סביבה נקיה ממפעלים מזהמים (ע~ר) מספר העמותה: 580745800 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה:

קרא עוד »

המכון לשיקום האקלים (ע~ר) – עמותה מספר 580737526

שם העמותה : המכון לשיקום האקלים (ע~ר) מספר העמותה: 580737526 שם העמותה באנגלית: CLIMATE RESTORATION INSTITUTE (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים:

קרא עוד »

לירה שפירא – מטבע מקומי ירוק (ע~ר) – עמותה מספר 580737401

שם העמותה : לירה שפירא – מטבע מקומי ירוק (ע~ר) מספר העמותה: 580737401 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר

קרא עוד »

העמותה לקידום אנרגיה בת קיימא (ע~ר) – עמותה מספר 580737435

שם העמותה : העמותה לקידום אנרגיה בת קיימא (ע~ר) מספר העמותה: 580737435 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי

קרא עוד »

מי שאוסף לא זורק (ע~ר) – עמותה מספר 580736387

שם העמותה : מי שאוסף לא זורק (ע~ר) מספר העמותה: 580736387 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה:

קרא עוד »

ממחזרים לסביבה (ע~ר) – עמותה מספר 580734424

שם העמותה : ממחזרים לסביבה (ע~ר) מספר העמותה: 580734424 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי פעילות:

קרא עוד »

סמא לשמירה על איכות הסביבה (ע~ר) – עמותה מספר 580733095

שם העמותה : סמא לשמירה על איכות הסביבה (ע~ר) מספר העמותה: 580733095 שם העמותה באנגלית: SAMA PRESERVE THE ENVIRONMENT (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות

קרא עוד »

מנדילי (ע~ר) – עמותה מספר 580732782

שם העמותה : מנדילי (ע~ר) מספר העמותה: 580732782 שם העמותה באנגלית: MANDEELY (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי

קרא עוד »

האב ישראל לחידוש קרקע (ע~ר) – עמותה מספר 580731016

שם העמותה : האב ישראל לחידוש קרקע (ע~ר) מספר העמותה: 580731016 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה:

קרא עוד »

הטבה לטבע (ע~ר) – עמותה מספר 580729069

שם העמותה : הטבה לטבע (ע~ר) מספר העמותה: 580729069 שם העמותה באנגלית: PERK TO NATURE (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר

קרא עוד »

נושמים נקי (ע~ר) – עמותה מספר 580728251

שם העמותה : נושמים נקי (ע~ר) מספר העמותה: 580728251 שם העמותה באנגלית: BREATHING CLEAN AIR (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר

קרא עוד »

ראשונים נלחמים – העמותה לשמירת איכות הסביבה בראשון לציון (ע~ר) – עמותה מספר 580724698

שם העמותה : ראשונים נלחמים – העמותה לשמירת איכות הסביבה בראשון לציון (ע~ר) מספר העמותה: 580724698 שם העמותה באנגלית: RISHONIM FIGHTERS – THE ASSOCIATION FOR THE PRESERVATION OF THE QUALITY OF LIFE AND THE ENVIRONMENT IN THE CITY RISHON LEZION (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה

קרא עוד »

בדרך הארז (ע~ר) – עמותה מספר 580724334

שם העמותה : בדרך הארז (ע~ר) מספר העמותה: 580724334 שם העמותה באנגלית: BEDERECH HAEREZ (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי

קרא עוד »

צהרון ללא פלסטיק (ע~ר) – עמותה מספר 580719623

שם העמותה : צהרון ללא פלסטיק (ע~ר) מספר העמותה: 580719623 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי

קרא עוד »

תושבי הרצליה למען תכנון ראוי לאיכות חיים וסביבה (ע~ר) – עמותה מספר 580718427

שם העמותה : תושבי הרצליה למען תכנון ראוי לאיכות חיים וסביבה (ע~ר) מספר העמותה: 580718427 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): 3432 סך הוצאות העמותה: 1790 כמות מתנדבים:

קרא עוד »