אתר התורמים של ישראל

קטגוריה: איכות הסביבה

עמותת אלעיזריה השיתופית (ע~ר) – עמותה מספר 580763027

שם העמותה : עמותת אלעיזריה השיתופית (ע~ר) מספר העמותה: 580763027 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי

קרא עוד »

פרדס ישורון (ע~ר) – עמותה מספר 580761328

שם העמותה : פרדס ישורון (ע~ר) מספר העמותה: 580761328 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי פעילות:

קרא עוד »

שמסונא (ע~ר) – עמותה מספר 580761096

שם העמותה : שמסונא (ע~ר) מספר העמותה: 580761096 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי פעילות: שנת

קרא עוד »

תפישה בריאה (ע~ר) – עמותה מספר 580759884

שם העמותה : תפישה בריאה (ע~ר) מספר העמותה: 580759884 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי פעילות:

קרא עוד »

חשמל 100 מנהיגות עסקית סביבתית (ע~ר) – עמותה מספר 580756468

שם העמותה : חשמל 100 מנהיגות עסקית סביבתית (ע~ר) מספר העמותה: 580756468 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי

קרא עוד »

עם הטבע (ע~ר) – עמותה מספר 580756559

שם העמותה : עם הטבע (ע~ר) מספר העמותה: 580756559 שם העמותה באנגלית: IM HATEVA (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי

קרא עוד »

כימי עולם (ע~ר) – עמותה מספר 580756336

שם העמותה : כימי עולם (ע~ר) מספר העמותה: 580756336 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי פעילות:

קרא עוד »

ביאאתי (ע~ר) – עמותה מספר 580754885

שם העמותה : ביאאתי (ע~ר) מספר העמותה: 580754885 שם העמותה באנגלית: BIATIE (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי

קרא עוד »

אקולוגיק אייאל (ע~ר) – עמותה מספר 580747293

שם העמותה : אקולוגיק אייאל (ע~ר) מספר העמותה: 580747293 שם העמותה באנגלית: ECOLOGIC IL (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי

קרא עוד »

תושבי ראשל~צ~ מועצת גן רווה ונס ציונה למען סביבה נקיה ממפעלים מזהמים (ע~ר) – עמותה מספר 580745800

שם העמותה : תושבי ראשל~צ~ מועצת גן רווה ונס ציונה למען סביבה נקיה ממפעלים מזהמים (ע~ר) מספר העמותה: 580745800 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה:

קרא עוד »

המכון לשיקום האקלים (ע~ר) – עמותה מספר 580737526

שם העמותה : המכון לשיקום האקלים (ע~ר) מספר העמותה: 580737526 שם העמותה באנגלית: CLIMATE RESTORATION INSTITUTE (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים:

קרא עוד »

לירה שפירא – מטבע מקומי ירוק (ע~ר) – עמותה מספר 580737401

שם העמותה : לירה שפירא – מטבע מקומי ירוק (ע~ר) מספר העמותה: 580737401 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר

קרא עוד »

העמותה לקידום אנרגיה בת קיימא (ע~ר) – עמותה מספר 580737435

שם העמותה : העמותה לקידום אנרגיה בת קיימא (ע~ר) מספר העמותה: 580737435 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי

קרא עוד »

מי שאוסף לא זורק (ע~ר) – עמותה מספר 580736387

שם העמותה : מי שאוסף לא זורק (ע~ר) מספר העמותה: 580736387 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה:

קרא עוד »

ממחזרים לסביבה (ע~ר) – עמותה מספר 580734424

שם העמותה : ממחזרים לסביבה (ע~ר) מספר העמותה: 580734424 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי פעילות:

קרא עוד »

סמא לשמירה על איכות הסביבה (ע~ר) – עמותה מספר 580733095

שם העמותה : סמא לשמירה על איכות הסביבה (ע~ר) מספר העמותה: 580733095 שם העמותה באנגלית: SAMA PRESERVE THE ENVIRONMENT (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות

קרא עוד »

מנדילי (ע~ר) – עמותה מספר 580732782

שם העמותה : מנדילי (ע~ר) מספר העמותה: 580732782 שם העמותה באנגלית: MANDEELY (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי

קרא עוד »

האב ישראל לחידוש קרקע (ע~ר) – עמותה מספר 580731016

שם העמותה : האב ישראל לחידוש קרקע (ע~ר) מספר העמותה: 580731016 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה:

קרא עוד »

הטבה לטבע (ע~ר) – עמותה מספר 580729069

שם העמותה : הטבה לטבע (ע~ר) מספר העמותה: 580729069 שם העמותה באנגלית: PERK TO NATURE (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר

קרא עוד »

נושמים נקי (ע~ר) – עמותה מספר 580728251

שם העמותה : נושמים נקי (ע~ר) מספר העמותה: 580728251 שם העמותה באנגלית: BREATHING CLEAN AIR (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר

קרא עוד »

ראשונים נלחמים – העמותה לשמירת איכות הסביבה בראשון לציון (ע~ר) – עמותה מספר 580724698

שם העמותה : ראשונים נלחמים – העמותה לשמירת איכות הסביבה בראשון לציון (ע~ר) מספר העמותה: 580724698 שם העמותה באנגלית: RISHONIM FIGHTERS – THE ASSOCIATION FOR THE PRESERVATION OF THE QUALITY OF LIFE AND THE ENVIRONMENT IN THE CITY RISHON LEZION (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה

קרא עוד »

בדרך הארז (ע~ר) – עמותה מספר 580724334

שם העמותה : בדרך הארז (ע~ר) מספר העמותה: 580724334 שם העמותה באנגלית: BEDERECH HAEREZ (R.A.) סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי

קרא עוד »

צהרון ללא פלסטיק (ע~ר) – עמותה מספר 580719623

שם העמותה : צהרון ללא פלסטיק (ע~ר) מספר העמותה: 580719623 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): סך הוצאות העמותה: 0 כמות מתנדבים: כמות עובדים: מספר חברי עמותה: איזורי

קרא עוד »

תושבי הרצליה למען תכנון ראוי לאיכות חיים וסביבה (ע~ר) – עמותה מספר 580718427

שם העמותה : תושבי הרצליה למען תכנון ראוי לאיכות חיים וסביבה (ע~ר) מספר העמותה: 580718427 שם העמותה באנגלית: סטטוס העמותה: רשומה סיווג פעילות עיקרי של העמותה: סביבה ובעלי חיים סיווג משני של העמותה: איכות הסביבה שנת דיווח דוח כספי אחרון :  מחזור כספי (הכנסות): 3432 סך הוצאות העמותה: 1790 כמות מתנדבים:

קרא עוד »

תרמו עכשיו, כדי שכל אחד מ-2000 ניצולי השואה והקשישים שמקבלים מאיתנו ארוחות חמות, יקבל גם מארז חגיגי לראש השנה, כי מי יודע - ייתכן וזה יהיה ראש השנה האחרון שלו איתנו. אחרי הכל - רובם כבר בני מעל 80 ואפילו 90

לתרומת ארוחות חמות לניצולי השואה - לחצו על הכפתור

מתי בפעם האחרונה, עשית משהו בשביל מישהו?

מתאים לך לבוא לקחת חלק בפעילות התנדבותית כלשהי למען הקהילה? יש לנו במאגר לא מעט עמותות שישמחו לסיוע של מתנדבים, אם זה לארוז ארוחות, או לחלק ערכות קפה לחיילים, או לארוז מטרנות לתינוקות ועוד. יכול להתאים? במידה וכן, נרשמים לעדכונים דרך הטופס הבא: